آرشیو دسته: ریاضی هفتم

توان مرکب

به توان رساندن اعداد توان دار (توان مركب) چگونه است ؟…

ادامه مطلب

اولویت ها در ریاضی

ترتیب در محاسبات ریاضی بسیار مهم است و اگر یکجا…

ادامه مطلب

انواع خط در ریاضی
3/3