آرشیو دسته: ادبیات هفتم

هر گاه چیزی را بیشتر از حد واقعی آن جلوه…

ادامه مطلب

واج آرايي : تكرار یک حرف یا صدا در بیت…

ادامه مطلب

آرایه تشخیص : تشخیص یعنی نسبت ویژگی های انسان به غیر…

ادامه مطلب

آرایه تشبیه

آرایه تشبیه یکی از پرکاربرد ترین آرایه های ادبی است…

ادامه مطلب

تضاد
کلمات مهم

با یک مطلب مفید دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم…

ادامه مطلب

قید ها
آرایه حس آمیزی

آرایه حس آمیزی به چه معناست و چه کاربردی دارد…

ادامه مطلب

تشبیه بلیغ

امروز با نکاتی از تشبیه بلیغ در خدمتتون هستیم .…

ادامه مطلب

9/13