آرشیو دسته: ادبیات ششم

هر گاه چیزی را بیشتر از حد واقعی آن جلوه…

ادامه مطلب

آرایه تشخیص : تشخیص یعنی نسبت ویژگی های انسان به غیر…

ادامه مطلب

آرایه تشبیه

آرایه تشبیه یکی از پرکاربرد ترین آرایه های ادبی است…

ادامه مطلب

تضاد
100 کنایه پرکاربرد

با 100 کنایه کاربرد در خدمتتون هستیم ، با ما…

ادامه مطلب

5/5