بلاگ

تعریف سجع : آوردن کلماتی در پایان جمله های نثر…

ادامه مطلب

انواع دریل و کاربرد آنها : دریل یکی از کاربردی…

ادامه مطلب

در این مطلب با نمونه سوالات تستی درس 2 پیام…

ادامه مطلب

هر گاه چیزی را بیشتر از حد واقعی آن جلوه…

ادامه مطلب

واج آرايي : تكرار یک حرف یا صدا در بیت…

ادامه مطلب

آرایه تشخیص : تشخیص یعنی نسبت ویژگی های انسان به غیر…

ادامه مطلب

آرایه تشبیه

آرایه تشبیه یکی از پرکاربرد ترین آرایه های ادبی است…

ادامه مطلب

تضاد
کلمات مهم

با یک مطلب مفید دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم…

ادامه مطلب

9/29